Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-utbyggnad i Björboholm

Lerums kommun bygger ut vatten- och spillvattenledningar i Björboholm. Utbyggnaden sker etappvis.

Etapp 1

Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var klar sommaren 2017.

Etapp 2

Utbyggnad av kommunalt VA i centrala Björboholm, etapp 2 var klar sommaren 2019. 

Etapp 3

Lerums kommun har beslutat att dela Björboholm etapp 3 i två delar, norra respektive södra delen.

Projekteringen av den norra kommer att avslutas strax efter sommaren. En upphandling förväntas ske under början av hösten 2021.

Om allt går enligt plan kan VA-utbyggnaden av den norra delen starta under senhösten 2021. En grovt uppskattad byggtid ligger på 6-12 månader.

För det södra området pågår projektering. En start av VA utbyggnad planeras att påbörjas efter utbyggnad av den norra delen.

Anslutning till kommunalt Vatten- och avlopp

Slutbesiktningen  av den allmänna kommunala anläggningen i Björboholm, etapp 1 och 2, är nu godkänd så nu kan anslutning till kommunalt VA ske.

Du kan göra en VA-ansökan via e-tjänst eller blankett, klicka här för att komma till ansökan.

Fastighetsägarna, inom etapp 2,  har två år på sig from 2019-10-01 att ansluta sig. Det innebär att senast 2021-12-31 bör fastigheten vara ansluten. Om fastigheten inte är ansluten skickas ärendet till Lerums kommuns Miljöenhet.

När VA-ansökan har inkommit har VA-enheten sex veckors handläggningstid. Därefter skickas karta med förbindelsepunktsmeddelande (FBP) där anslutningsavgiften är angiven samt information om var anslutning ska ske. Fakturan kommer ca en månad senare.

Anslutningsavgiften för enbart vatten och spillvatten har maxtaxa på ca 235 000 kr inkl. moms enligt VA-taxa 2020.

Anslutningsavgiften för enbart spillvatten har maxtaxa på ca 185 000 kr inkl. moms enligt VA-taxa 2020.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster har fastigheten rätt till en avbetalningsplan på max 10 år om avgiften anses vara särskilt betungande och det gäller enbart för fastigheter som ligger i ett omvandlingsområde som Björboholm.

VA-enheten kan inte ge dispens för enskilt avlopp utan det är endast Miljöenheten som har dessa befogenheter.