Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-utbyggnad kring Alsjön

Lerums kommun genomför en VA-utbyggnad i området mellan Alsjön och Kroksjön.

I enlighet med utbyggnadsplanen för vatten och avlopp (VA) har arbetet med utbyggnad av VA i området mellan Alsjön och Kroksjön påbörjats.  Det aktuella områdett omfattar cirka 150 fastigheter. Under 2020 gjordes en översyn av projektet vilket resulterade bland annat i valet av en ny entreprenadform. Som en konsekvens av det behöver tidplanen justeras.

Tidplan

Framtagning av förfrågningsunderlag inför upphandling av en entreprenad kommer pågå under kvartal 1 till och med kvartal 3 2021.

Upphandling av entreprenör kommer ske i under kvartal 3 till och med kvartal 4 2021. 

Projektering  och upphandling av byggnation/entreprenad kommer pågår under kvartal 4 2021 till och med kvartal 1 2022.

VA-utbyggnation kommer starta kvartal 1 2022.

Genomförande tiden beräknas till ca 3 år, med beräknad start första kvartalet 2022 fram till sista kvartalet 2024.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se