Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bostäder i Lilla Bråta

Bostäder i naturen

Området är beläget söder om motorvägen E20 och angränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lilla Bråta och Hulan. Här ska ett naturnära bostadsområde skapas på naturens villkor. Det nya bostadsområdet som håller på att byggas i Lilla Bråta innehåller 55 nya bostäder och nya vägar i området. Här kan du se Plankarta för Lilla Bråta.  

Tidplan

Slutbesiktning för VA är genomförd. Topplager asfalt på vägarna kommer ske i två etapper. För mer information läs trafikinformationen i pdf:en.  

Etapp 1 - asfalteringen gjordes klar under juni 2020.  

Etapp 2 -  asfaltering kommer att ske under augusti–september 2021.

Nu återstår byggnation av ett fåtal hus i området.  Det kommer att vara en ökad aktivitet i området under byggtiden.

För frågor om husbyggnationen och intresseanmälan kontakta Trivselhus AB i Göteborg på telefon 031-89 50 80 eller på www.trivselhus.se.