Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gång- och cykelbana Olofstorpsvägen

Trafikverket arbetar med en vägplan för en gång och cykelbana utmed del av Olofstorpsvägen.

Trafikverket håller på att ta fram en vägplan för att kunna bygga en gång- och cykelbana på del av Olofstorpsvägen. Den tänkta sträckningen är från Solåsområdet till Grankullevägen och beräknas bli ca 1200 meter. Gång- och cykelbanan kommer att ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Arbetet drivs av Trafikverket då det är en regional väg. Lerums kommun är med och finansierar projektet.

Tidplan

Beslut om projektet togs redan 2016 efter att kommunerna i Västra Götalands län fått skicka in ansökningar om utbyggnad av gång och cykelbana längs regionalt (statligt) vägnät. Planerad byggnation beräknas ske 2022/2023.

Frågor?

Har du frågor kring projektet hänvisas du till Trafikverket. Du kan ringa till Trafikverkets kundcenter på telefon 0771-921 921 eller maila till trafikverket@trafikverket.se