Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lerums Resecentrum

Lerums resecentrum ska innehålla förbättrade möjligheter för resande med kollektivtrafik, tåg och bussar.

Utrymmen för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp, ska finnas enkelt tillgängliga. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla plats för kiosk, kafé och andra verksamheter.

I nuläget planeras byggnaden i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen. Stationsvägens gestaltning ska jämfört med idag bli mer stadsmässig och trygg. Illustrationerna som visas ovan är gjorda av SWECO.  

Resecentrum kommer att få en viktig funktion som fasad för hela Lerums centrum, ut mot järnväg och motorväg. Byggnaden för resecentrum tar befintliga parkeringsplatser i anspråk och för att kunna erbjuda pendlare parkering, har ett parkeringshus byggts väster om den föreslagna placeringen för resecentrum. 

Tidplan

Trafikverket ska med start 2024 bygga ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20 i Lerum, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Satsningen i Lerum är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg-Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

Lerums kommun har sedan Trafikverket meddelade att de satsar på ett förbigångsspår i Lerum istället för Floda, haft ambitionen att bygga Resecentrum innan Trafikverket startar sitt arbete. Men vi måste vara realistiska och ser nu att det inte är möjligt att hinna med det. Det är mycket som påverkar detta projekt. Tidplanen har därför behövt arbetas om så att vi gör saker i rätt ordning och får med helheten.

Byggstart för Resecentrum läggs därför efter spårutbyggnaden till 2026.

Frågor?

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.