Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ny väg och gång- och cykelbana till Öxeryd

Ny väg och gång- och cykelbana längs Kolborydsvägen mellan Hulan och Öxeryd.

Bakgrund

En förstudie, gjord 2014, visade två alternativa sträckningar för väg samt gång- och cykelbana längs med Kolborydsvägen. Lerums kommun har valt att arbeta vidare med förslaget som innebär att en ny väg för biltrafik byggs söder om Kolborydsvägen och ansluter till befintlig väg både öster och väster om Kolboryds gård. Den befintliga delen av Kolborydsvägen blir istället gång- och cykelbana.

Under ladda hem kan du läsa granskningshandlingar från maj 2017 samt fastställelsehandlingar från november 2017 som beskriver förslaget samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.   

Byggnation

Arbetet med att bygga en gång och cykelbana mellan Hulan och Öxeryd har delats in i tre etapper, se kartbild ovan och under ladda hem.

Etapp 1

Etapp 1 är från Lindex i Hulan och förbi Nygårds Ekar är färdigställd.

Etapp 2

Etapp 2 innehåller den fortsatta utbyggnaden av gång- och cykelvägen samt den nya bilvägen förbi Kolboryds gård. Etappen avslutas vid infarten till det gamla tvätteriet. Etapp 2 har delats in i två delar, etapp 2a och etapp 2b.    

Etapp 3

I den sista etappen kommer Lerums kommun göra anläggningsarbete på sista sträckan av Kolborydsvägen. Projektet består av ombyggnad av Kolbolrydsvägen, nybyggnad av gång- och cykelbana på del av sträckan till Öxeryd, ca 550 meter. Projektet omfattar även rivning av befintlig brokonstruktion, anläggning av ny valvbro i Alebäcken, nytt dagvattensystem, omläggning av ledningar, ny belysning och två bänkar utmed gång- och cykelbanan samt ny busshållplats.  

Tidplan

Etapp 1: Etapp 1 är klar. 

Etapp 2: Etapp 2a och 2b är klar.  

Etapp 3: Arbetet ovanför bron kommer att fortsätta ett tag till då det visat sig vara mer berg i marken än förväntat. Vi beräknar att arbetet kommer bli klart i mars 2021.

Vi tackar för er förståelse och den hänsyn som visats av förbipasserande och de boende i området runt vår arbetsplats.  

Frågor?

Projektet kommer påverka framkomligheten och parkeringen för Stamsjö spåret, leden förbi Kolboryds gård, och trafiken.

Har du fler frågor kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se