Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rondell vid Kastenhofsmotet och Härskogsvägen

Nu startar Trafikverket byggnation av rondell vid den olycksdrabbade korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten bygger nu Trafikverket en rondell i korsningen Härskogsvägen – Hedeforsvägen, vid av- och påfarten från E20 vid Kastenhofsmotet. Dessutom byggs ett högersvängfält från avfarten från E20 västerut på Hedeforsvägen.

Trafikverket och Lerums kommun har tecknat medfinansieringsavtal för ombyggnationen. 

Tidplan

Byggnation pågår från 26 april och arbetena planeras vara klara i oktober 2021. 

Frågor

Har du frågor kring projektet hänvisas du till Trafikverket. Du når Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921-921 eller via mail på trafikverket@trafikverket.se

Mer information om projektet finns på trafikverket.se