Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Rondell vid Kastenhofsmotet och Härskogsvägen

Trafikverket har utrett den olycksdrabbade korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet och kommit fram till att en rondell är en bra lösning.

Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en rondell i korsningen.

Trafikverket har tagit fram ett ställningstagande om att vägplan inte behövs då projektet innebär en mindre, okomlicerad åtgärd som medför en marginell yttre påverkan på omgivningen. Trafikverket och Lerums kommun har tecknat medfinansieringsavtal för ombyggnationen. 

Tidplan

Nu pågår planering av arbetet och byggstart är planerad till april 2021. 

Frågor

Har du frågor kring projektet hänvisas du till Trafikverket. Du når Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921-921 eller via mail på trafikverket@trafikverket.se