Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Stabilitetsåtgärder vid Dergården och Torpskolan

Lerums kommun har ansökt hos mark och miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet för att kunna göra nödvändiga skredförebyggande åtgärder längs med Säveån vid Dergården samt vid Torpskolan.

Bakgrund

Lerums kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat med stabilitetsåtgärder längs med Säveån i Lerums centrum, här kan du läsa mer om detta arbete.

Under en längre tid har problem med sättningar i Lerums gymnasium funnits. I samband med att förslagen lades fram om en ökad exploatering i Dergårdsområdet och vid Torpskolans parkering blev frågan om skredförebyggande åtgärder aktuell igen. Utredningar visade att erosion- och stabilitetsförbättrande åtgärder behövs i form av ett förstärkt erosionsskydd / tryckbank i Säveån. Det ansågs behövas för att säkra befintliga förhållanden och om en ökad exploatering ska ske. 

Sedan 2015 har flera utredningar gjorts och under våren 2017 ansökte Lerums kommun om tillstånd enligt miljöbalken (1908:808) att i stabilitetshöjande syfte anlägga erosionsskydd med mera inom Dergårdsområdet samt vid Torpskolans parkering.

I november 2017 hade Lerums kommun och Mark- och miljödomstolen förhandlingar och positivt besked lämnades av Mark- och miljödomstolen den 17 december 2017. Beslutet vann laga kraft den 8 januari 2018.

Tidplan

Nu pågår projektering av stabilitetsåtgärderna men de är beroende av att andra arbeten utförs först. Stabilitetsåtgärderna planeras genomföras 2020/2021.

Frågor?

Har du frågor om projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.