Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-utbyggnad i Stora Bråta

Det har kommit indikationer att flera boende tänker koppla fastighetens avloppsledning till nylagda anslutningspunkten. Enligt VA-enheten och VA-lagen får ingen ansluta sig till fastighetens kommunala VA-system utan VA-enhetens godkännande, det är strängt förbjudet. Kommunen kommer skicka brev till alla berörda fastigheter när VA-ledningar är klara för driftsättning. Varje olaglig och olovlig koppling kan orsaka skador i ledningar och pumpstationer.

VA-utbyggnad i Stora Bråta pågår just nu och beräknas vara klart i slutet av mars 2021.

Förvaltningen har fått i uppdrag att bygga ut kommunens ledningar för vatten och spillvatten (VA) i Stora Bråta. Beslutet är en del i kommunens arbete med att säkerställa hållbara VA-lösningar.  

I samband med utbyggnad av VA-lösning förbereds också möjligheten för fastigheter att ansluta sig till fiber. Klicka här om ni är intresserade av fiber och vill anmäla ert intresse. 

Tidplan

VA-utbyggnaden är nu klar och det finns nu möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. För mer information kontakta VA-enheten, Teknisk service, på telefon 0302-52 10 00 eller e-post va@lerum.se.

Frågor?

Entreprenör NCC
Fredrik Lindström 070-398 4212            

Projektledare
Hamid Rezaie 0302-52 11 03                 

Byggledare
Håkan Magnusson 070-438 88 55                                      


Lerums Energi
Peter Carlsson 0302-558 54