Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

VA-utbyggnad i Torpadal

Lerums kommun planerar att bygga ut vatten- och spillvattenledningar i Torpadal. Området utpekas som högt prioriterat i styrdokumentet Lerums strategiska VA-planering.

Lerums kommun har i styrdokumentet "Lerums strategiska VA-planering" pekat ut Torpadal som ett högt prioriterat område att bygga ut vatten och spillvattenledningar i. Området ligger strategiskt bra och har under senare år exploaterats i allt högre grad. 

Behovet och den ökade exploateringen har medfört att Lerum kommun i investeringsbudgeten 2017 och 2018 tillsatt särskilda medel för utbyggnad av VA i området.  

Tidplan

Upphandling av entreprenör pågår och vi beräknar att det ska vara klart i slutet av mars och att arbetet då kan påbörjas.

Projektet har delats in i två etapper.

Etapp 1 berör södra delen av Torpadal. VA-utbyggnad kommer att ske till samtliga fastigheter som byggs och planeras under 2021.

Etapp 2 berör övriga områden i Torpadal. VA-utbyggnaden kommer påbörjas under början av andra kvartalet 2021.

Slutbesiktning av hela projektet beräknas ske i slutet av 2022.

Frågor?

Har du frågor kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se