Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vändspår Lerum

Projektet Vändspår Lerum är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg-Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

Läget i projektet

Trafikverket Region Väst har begärt fastställelse av järnvägsplanen. Projektering av bygghandling pågår. Projektet kallades tidigare Vändspår Floda/Lerum, men då utredningen ledde till att enbart åtgärder i Lerum kommer att vidtas har projektet bytt namn.

Tidplan

Trafikverket ska med start 2024 bygga ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20 i Lerum, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Satsningen i Lerum är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg-Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten. Två nya teknikbyggnader samt omfattande bullerskyddsskärmar ingår också i förslaget.

Länsstyrelsen har beslutat att åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ingår i järnvägsplanen.

Kostnader

Åtgärden finansieras av Nationell transportplan 2014-2025.