Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Om- och tillbyggnad av Björkhyddans förskola

Bakgrund

I Sjövik finns det två kommunala förskolor, Björkhyddan med tre avdelningar och Björnen med en och en halv avdelning, och det är för få platser för att möta efterfrågan och samtidigt klara mål talet för antal barn per avdelning.

Bristen på förskoleplatser i Sjövik har även resulterat i att barn tvingats till förskole placering på annan ort i kommunen. Därför har det avsatts pengar i kommunens investeringsbudget för att bygga ut Björkhyddans förskola.

Björkhyddans förskola

Björkhyddans förskola består idag av tre avdelningar och ett mottagningskök. För att möta behovet av förskoleplatser i Sjövik kommer förskolan att byggas ut med en avdelning så att den får fyra avdelningar. Planlösningen över befintliga delar har idag brister och därför kommer det även ske ombyggnadsarbeten i de befintliga delarna för att förbättra funktionen i hela förskolan.

Maten till både Björkhyddans och Björnens förskola levereras idag från Ljungviksskolan i Gråbo. Då Ljungviksskolan närmar sig full beläggning kommer därför inte denna möjlighet att finnas kvar, samma situation gäller för övriga skolor i Gråbo. Östad skola har idag inte kapacitet för att betjäna mer än den egna skolan. Därför kommer det byggas ett tillagningskök i Björkhyddan som även kommer att kunna förse Björnen och Östad skola med mat, vilket medför att maten inte behöver transporteras från Gråbo.

Tidplan

Byggnation startade hösten 2020 och beräknas vara klar augusti 2021.  

Frågor?

Har du frågor kring projektet kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post kommun@lerum.se.