Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Överföringsledning mellan Sjövik och Björboholm

Lerums kommun planerar att anlägga en överföringsledning för vatten och spillvatten mellan Sjövik och Björboholm.

Nya vatten och avloppsledningar mellan Sjövik och Björboholm.

Det befintliga avloppsreningsverket i Sjövik har beslutats att läggas ner då det är gammalt och i behov av ombyggnad och renovering. Det mest fördelaktiga alternativet har visat sig vara att anlägga en överföringsledning för spillvatten till Björboholm för vidare avledning mot Gråbo och GRYAAB. Samtidigt anläggs en överföringsledning för vatten som kommer att utgöra reservvattenförsörjning till Sjövik.

Tidplan

Under våren 2020 lades de första ledningarna genom Sjövik och den delen av arbetet är färdig.Nu pågår projektering för den fortsatta ledningsdragningen mellan Sjövik och Björboholm. Byggnation av ledningarna och tillhörande pumpstationer planeras starta höst/vinter 2021 och kommer pågå till slutet av 2022.

Frågor?

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail på kommun@lerum.se