Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fyra förskolor med nytt avtal

Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2017 att genomföra en upphandling om en strategisk partnering för fyra förskolor.

Lerums kommun frågade flera byggföretag om de vill ingå ett samverkansavtal och genom totalentreprenad bygga fyra förskolor inom kommunen. Att använda en byggentreprenör till flera liknade projekt, från ett tidigt skede till färdig byggnad kallas för strategisk partnering. 

Anbudsvinnaren blev GBJ Bygg AB och ett strategiskt partneringavtal tecknades mellan Lerums kommun och GBJ Bygg i slutet av december 2017.

Strategisk partnering

Strategisk partnering är när den som vill bygga, i detta fall Lerums kommun, beslutat sig för att arbeta med en byggentreprenör i flera projekt. Parterna arbetar tillsammans med ett kontinuerligt förbättringsarbete och utvecklar tekniska lösningar som över tid kan leda till bland annat bättre kostnadskontroll, sänkta kostnader, kortare tid för genomförande och ett större värde för investerade medel. Strategisk partnering lämpar sig när det finns någon typ av likheter/grad av upprepning mellan projekten för att få ut effekterna av organisationens lärande.

Under ladda hem, kan du som vill läsa en sammanställd rapport om strategisk partnering som tagits fram av föreningen byggherrarna.

Genomförande

Upphandlingen avser ett övergripande samarbetsavtal med en totalentreprenör, för att därefter kunna avropa respektive delprojekt/förskola. Genomförandet består i två olika faser. I fas 1 upprättas en så kallad partnering deklaration där det beslutas om alla medverkandes roller och ansvar samt en riktkostnad för varje förskola. Beslut om avrop för respektive förskola kommer att tas av kommunstyrelsen innan fas 2 påbörjas. I fas 2 tas bygghandlingar fram för att därefter genomföra byggnationen av förskolan.

Vilka förskolor?

De fyra nya förskolorna är beslutade enligt investeringsbudget för 2018. Den första förskolan är byggd i Öxeryd och där pågår nu verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-18 att påbörja planering och projektering för att bygga en ny förskola i Olstorp, Gråbo. Planering och projektering kommer ske under vinter och vår 2021, vidare fortsättning kommer beslutas av Kommunstyrelsen.