Ormar

För att ha giftorm som husdjur inom detaljplanerat område krävs det, enligt Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa, tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Blankett för ansökan om tillstånd och länk till de lokala föreskrifterna finns längst ned på sidan.