Rådjur

Rådjur kan vara ett problem i trädgårdar då de äter upp växter. Många är också oroliga för att rådjuren sprider fästingar.

 Rådjuret är dock bara ett av många värddjur för fästingar. Några andra är fåglar, harar och smågnagare. Smågnagare är dessutom den primära smittkällan för de fästingburna sjukdomarna Borrelia och TBE. Se länk underst till Socialstyrelsens hemsida - där finns mer information om fästingar som hälsosrisk. 
 
Det kan finnas skäl att i vissa fall minska rådjursstammen genom avskjutning. Då ska man vända sig till jakträttsinnehavaren i området. I tätbebyggt område och på kommunens mark kan man vända sig till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och exploateringsenheten, telefon 0302-52 17 57, för att få reda vem som har skyddsjakten i området.

 

Mer information