Skadade och döda djur

När vilda djur är skadade och behöver avlivas hänvisar kommunen till Polisen. Polisen tar kontakt med jaktlag eller lämplig skytt. Döda hästar och sällskapsdjur kan grävas ner om man följer kommunens anvisningar.

Döda hästar och sällskapsdjur kan grävas ner

För att undvika smittspridning måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt skickas till en särskild anläggning men sällskapsdjur och hästar kan grävas ner på en annan plats om man följer kommunens anvisningar. Under Ladda hem längre ner på sidan finns anvisningar om nedgrävning av döda sällskapsdjur.

Skadade eller döda vilda djur

Hittas döda vilda djur kan Statens veterinärmedicinska anstalt vara intresserade av att obducera dessa. Information och formulär för detta finns om du klickar på länken nederst på sidan.

Döda djur som ligger olämpligt kan tas omhand av ansvarigt jaktlag. Hänvisa till Polisen som kan ta kontakt med aktuellt jaktlag. På allmän plats kan även kommunens parkenhet kontaktas via kommunens växel.