Skadade och döda djur

När djur är skadade och behöver avlivas hänvisar kommunen till Polisen. Polisen tar kontakt med jaktlag eller lämplig skytt.

Hittas döda vilda djur kan Statens veterinärmedicinska anstalt vara intresserade av att obducera dessa. Information och formulär för detta finns om du klickar på länken nederst på sidan.

Döda djur som ligger olämpligt kan tas omhand av ansvarigt jaktlag. Hänvisa till Polisen som kan ta kontakt med aktuellt jaktlag. På allmän plats kan även kommunens parkenhet kontaktas via kommunens växel.