Skadedjur

Har du skadedjur i din egen fastighet kontaktar du ett saneringsföretag. Har du skadedjur i lägenheten kontakta din hyresvärd, fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den person/verksamhetsutövare som orsakar störningen och berättat att du är besvärad.

Som exempel på skadedjur kan nämnas: vägglöss, loppor eller fågelskvalster.

Om det uppstår tvist och problemet inte löser sig: Miljöenheten i Lerums kommun handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. Då gör du en anmälan om olägenhet.
Den störning, olägenhet, som du upplever ska utgöra en hälsorisk.

Klicka på länken nedan om du vill du anmäla en olägenhet till Miljöenheten.