Skyddsjakt

Skyddsjakt innebär att jakt vid vissa tillfällen blir tillåten för att undvika skador. Under skyddsjakt får även djur som är fridlysta, eller djur för vilka jakttiden inte är inne, jagas.

Det bör påpekas att skyddsjakt är noga reglerat.

För Västra Götalands län som har reproducerande stammar av varg och lo innebär det att ansökan om skyddsjakt ska ställas till Länsstyrelsen. Du kan läsa mer om du klickar på länken här nedan.