Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Störande fåglar

När fåglar blir för många och bygger bo i bostadsområdena kan störningarna bli så stora att vi måste göra något åt dem.

Måsar, kajor och skator kan upplevas som störande under häckningsperioden, mars till juni. Är du fastighetsägare har du enligt miljöbalken ett ansvar för att förebygga dessa problem.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens har ett ansvar för att förebygga störningar från fåglar. Därför ska du i första hand kontakta din fastighetsägare om problem med fåglar.

Tidigare var det vanligt att man försökte lösa problemet genom att låta skjuta fåglarna. Men det är ingen särskilt bra metod då det inte löser problemen långsiktigt. Det är istället bättre att på olika sätt försvåra för fåglarna att häcka, bygga bo, och att se till att tillgången på föda är så liten som möjligt.

Tips

  • Du kan vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna fått ungar.
  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området. Det hjälper inte att ett hustak är fritt från oönskade fåglar om det är ljud som är problemet.
  • Minska tillgängligheten på mat, informera de boende om att de ska undvika att mata småfåglar i området eftersom det drar till sig både större fåglar och råttor. Se också till att avfallshanteringen fungerar, fåglarna ska inte komma åt innehållet i papperskorgar, soptunnor eller komposthögar.
  • Minska tillgängligheten på bomaterial genom att hålla rent från kvistar och annat, och försök få bort fjolårsbon och årets påbörjade bon innan äggläggningen.
  • Gör de möjliga boplatserna otillgängliga med till exempel nät eller linor över taket. Det finns även, så kallade spikmattor och klibbiga material som kan läggas ut där fåglarna annars gärna sitter, som håller dem borta.
  • Sök på Internet, efter fågelsäkring.

Avskjutning

Avskjutning är en kortsiktig lösning som inte rekommenderas. Snart har man samma problem igen. Skulle man ändå välja denna lösning ska man veta vilka regler som gäller. Bland annat får enbart personer med tillstånd från polisen skjuta inom tätbebyggt område.