Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bikupor i tätort

Bin och andra pollinatörer är viktiga för framtiden. Många larmrapporter har kommit de senaste åren om massdöd av pollinatörer och vilka risker detta medför. Lerums Kommun uppmuntrar därför biodling.

Bin är pollinatörer som utför viktiga ekosystemtjänster för vårt samhälle därför uppmuntrar Lerums Kommun biodling. Viktigt är dock att det inte medför olägenhet för grannar eller förbipasserande.

Det finns inget regelverk för hur biodling i tätbebyggt område ska hanteras men det finns flera rekommendationer som syftar till att skapa en hållbar och behaglig miljö både för den som håller kupor, för grannar och förbipasserande.

Enligt miljöbalkens olägenhetsparagraf (9 kapitel 3§) är man skyldig att vidta åtgärder för att minimera risken för att skapa olägenhet för människors hälsa.

Här har vi sammanställt några tips till dig som vill hålla bikupor på din fastighet.

Viktigt att tänka på:

  • Placera kupor så att binas huvudsakliga flygstråk går över egen tomt eller obebyggd mark.
  • Tänk på inflygningsriktning samt flyghöjd, konstruera plank eller plantera en häck som tvingar bina att flyga brant in i kupan så undviker man många problem med att de råkar krocka med människor.
  • Placera bisamhällen så att barn och djur inte kan störa dem. Störningar kan göra bin oroliga vilket kan frammana försvarsbeteende. Trafik eller annat buller kan också skapa oro i bisamhällen, placera därför kuporna på en så tyst plats som möjligt.
  • Bin behöver dricka vatten. Det är därför viktigt att det finns en bra vattenkälla i anslutning till bikuporna. Rent vatten bidrar också till minskad risk för smitta i ett bisamhälle.
  • Välj bisort som är avlade på fromhet för att undvika onödiga incidenter med bistick.
  • Tänk på att man måste anmäla innehav av bisamhälle till Länsstyrelsen.

Vill du veta mer se nedanstående länkar