Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vilt

Jakt och jakträtt regleras enligt jaktlagen, 1987:259, och jaktförordningen, 1987:905. Kommunen har reglerat jakträtten enligt jaktupplåtelser på kommunal mark, utanför detaljplanelagt område. Syftet med detta är att aktiv viltvård ska bedrivas på kommunens mark. Jakträtten är starkt begränsad inom detaljplanelagda områden.

Vid påträffande av aggressiva och eller skadade djur inom detaljplanelagt, tätbebyggt, område bör allmänheten kontakta Polisen på nummer 114 14 eller 112. Polisen har rätt att besluta om avlivning av vilt som utgör skada eller är skadade eller fara för människors säkerhet.

Kommunen i form av markägare har inget ytterligare ansvar jämfört med andra markägare. Kommunen ansvar inte för de skador och olägenheter som vilt orsakar.

Har du som fastighetsägare problem med vildsvin på egen tomt är det ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta åtgärder till exempel  stängsla in din tomt, strikt markägaransvar.