Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Energieffektiva hus

Lerums kommun vill stimulera fler att bygga energieffektivt och erbjuder lägre avgifter för bygglov och startbesked för den som ska bygga nytt och tänker extra mycket på energifrågorna.

För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked ska byggnaden förses med minst 3 kW solenergi om det är en normal villa med värmepump som ska byggas. Andra värden gäller för andra typer av byggnader och värmesystem.

Fungerar det?

En utvärdering från 2015 visade att ungefär 20 procent av de som byggde nytt välde att göra någon energieffektivisering för att minska sitt energibehov och därmed få sänkta avgifter. När möjligheten infördes i maj 2011 var det en viss utmaning att nå nivån för att få sänkt avgifter. 2016 hade både teknik och beräkningsmetoder utvecklats så att det blivit väldigt enkelt att klara nivån för sänkta avgifter. Kommunen syfte med möjligheten att sänka avgifterna var att stimulera till energieffektivisering. I januari 2017 ändrades villkoren. Nu vill vi stimulera både till lågt energibehov och låg klimatpåverkan. Därför finns lågt energibehov, uppvärmningsform, solenergi, sedumtak och miljömärkningar med som parametrar som kan ge sänkta avgifter.    

Energikrav i Lerum sedan 2004

Kommunen ställer sedan 2004/2005 höga energikrav både på nybyggnation av egna fastigheter och på de hus som byggs här i kommunen. Lerums kommunfullmäktige antog 2009 Vision 2025 där målet är att bli Sveriges ledande miljökommun. Klicka här för att komma till Vision 2025.

Kommunala fastigheter

Sedan 2012 har både skolor och äldreboenden byggts enligt Miljöbyggnad Guld. Ett dussintal byggnader har fått solfångare eller solceller.

Bostadshus

Bostadsområdet Norra Hallsås i Lerum var första området där kommunen ställde energikrav på bostäderna. Där var Förbo först ut med de energisnåla hyreslägenheterna i Ringhuset.

Plusvärmehus i Lerum

Under 2011 färdigställde Förbo 32 lägenheter på Höjden i Lerum som producerar mer värme än de använder över året. Överskottet matas ut på fjärrvärmenätet.

Passivhus i Lerum

Den 20 januari 2009 invigdes Förbos energieffektiva radhus på Höjden i Lerum, se bilder nedan. Radhusen är byggda med den så kallade passivhustekniken som innebär tjockare väggar, mer isolering, tätare fönster och att värmen från hushållsapparater och människor bidrar till att värma husen. Varmvattnet värms upp av solpaneler och det uppvärmningstillskott som behövs tas från fjärrvärme. Husen är byggda av det kommunala bostadsföretaget Förbo.

I Lerums kommun finns det, förutom Förbos 12 radhus, också sedan våren 2008 fyra lägenheter i bostadsrättföreningen, Brf Ängared, i Tollered.

Energiplan för Lerums kommun

Energiplanen är en viktig del i arbetet med kommunens vision 2025 - att bli Sveriges ledande miljökommun. Målet är att vi i kommunen år 2020 ska leva så att vi inte bidrar till fortsatt ökning av växthusgaser. Klicka här för att läsa gällande Energiplan.