Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Energirådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och opartisk tjänst som bland annat svarar på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet och statliga bidrag på energiområdet. Frågor om solceller och elbilsladdning är vanliga.

Telefonnummer och e-postadress till energi- och klimatrådgivningen hittar du under Kontakt.

El och värme

Mycket av det vi gör i bostaden behöver el. Sänk, minska, stäng av och dra ur. På så sätt kan mycket el sparas.

Värmesystemet är oftast det som behöver mest energi i en bostad. Den energin behöver produceras effektivt och helst utan klimatpåverkan. Fjärrvärme och värmepump är exempel på system som ger värme och varmvatten på ett effektivt sätt med mycket låg klimatpåverkan.  

Hållbart resande

Vårt resande kräver mycket energi. Det finns många sätt att resa energieffektivare och mer hållbart.

  • Behöver du åka? Ett telefonsamtal räcker kanske? Ett digitalt möte? Jobba hemifrån en eller flera dagar i veckan? 
  • Planera! Kan du göra två ärenden samtidigt så räcker det med en resa istället för två.
  • Gå, cykla, ta buss eller tåg.
  • Väljer du att köra bil har bränslet, bilens storlek, däcktrycket och körstilen stor betydelse för hur energieffektiv och hållbar resan blir. 

Bidrag och stöd

Beroende på vad du vill söka stöd till kan man titta på olika myndigheters sidor med jämna mellanrum. Möjligheterna till stöd och bidrag varierar över tid.

Med skattereduktion för installation av grön teknik kan privatpersoner få bidrag för solcellsinstallation, lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddpunkt för elfordon. 

Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Mer information om stöden finns på Naturvårdsverkets sidor. Klicka här för att komma till Naturvårdsverkets sidor.