Energirådgivning

Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.

Telefon och e-post till Energi- och klimatrådgivningen hittar du under kontakt här ovanför.

El och värme

Du hittar många användbara tips om el och uppvärmning i faktabladen som du kan ladda hem längre ner på sidan.

Om du vill göra en beräkning eller testa olika besparingsåtgärder för ditt hus kan du göra det själv på Energimyndighetens sida Energikalkyl, som du hittar längre ner på sidan.

Hållbart resande

För information om hållbart resande, klicka här

På Energimyndighetens hemsida finns mycket användbar energiinformation samlad, klicka på länken längre ner på sidan.

Bidrag och stöd

Klimatklivet ger stöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Det finns också stöd för installation av utrustning för att ladda elfordon. Mer information om stöden finns på Naturvårdsverkets sidor. Klicka här för att komma till Naturvårdsverkets sidor.

Information om investeringsstöd till solceller finns samlat på Energimyndighetens sidor. Klicka här för att komma till Energimyndighetens sidor om investeringsstöd till solceller.

Beroende på vad du vill söka stöd till kan man titta på olika myndigheters sidor med jämna mellanrum. Möjligheterna till stöd och bidrag varierar över tid.