Enkät elcykelpool

Lerums kommun deltar under våren i en förstudie för att utreda möjligheten för ett solcellsdrivet elcykelpool system. Förhoppningen är att förstudien resulterar i ett förslag om hur det är möjligt att få till ett fungerande system just i Lerums kommun. Via en enkät hoppas vi nu på din hjälp med att besvara ett antal frågor! Enkäten är öppen till och med 28 mars.

Klicka på här för att svara på enkäten.

Vidarebefordra gärna länken till dina vänner som bor eller arbetar i Lerums kommun, så vi får så många synpunkter som möjligt.

Mer om förstudien

Utredningen har fokus på elcyklar som är ett bra alternativ för kuperad terräng, mer last och lite längre sträckor. Tanken är att elcyklarna ska laddas med el från solceller. Förstudien är en del av kommunstyrelsens visionsarbete för hållbart resande. Utredningen genomförs av forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT och finansieras av Västra Götalandsregionen. Lerums kommun deltar, tillsammans med Mölndal, Borås och Trollhättan.

Klicka här för att läsa mer om projektet.