Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vindkraft

Det finns i dagsläget ingen lokalproducerad el via stora vindkraftverk i kommunen. Dock produceras åtta procent av kommunens elförbrukning lokalt via vattenkraftverk.

Kommunens arbete

För att kommunen utifrån en helhetssyn ska kunna stödja och styra nya vindkraftsetableringar har en vindbruksplan tagits fram. Den går att ladda ner i sin helhet eller i kortversion nederst på sidan.

Vill du bygga mindre vindkraftverk?

För privatpersoner som vill bygga mindre vindkraftverk för främst eget bruk finns broschyren "Vindkraft – bygga och ansluta mindre vindkraftverk för eget bruk". Den kan du ladda ner längst ner på sidan.

Broschyren beskriver:

  • Tillståndsprocessen
  • Tekniska krav
  • Elnätanslutning
  • Betydelsen att det blåser på den tänkta platsen och hur du bedömer det
  • Ekonomiskt stöd
  • Kunskapsläget vad gäller vindkraftens effekt på omgivningen

Hur du kan köpa vindkraftsandelar

Genom att köpa andelar i ett vindkraftverk kan du få miljömärkt el och samtidigt sänka din elräkning. Vindkraftsverket ägs och drivs av sina medlemmar genom en ekonomisk förening (kooperation). En del vindkraftskooperativ har startats av medlemmarna själva, andra av energibolag som då levererar den elförbrukning som överstiger vad dina andelar producerar.

Andelar

Varje andel brukar ge andelsägaren rätt att köpa 1 000 kWh/år. Du väljer själv hur många andelar du vill köpa. Du kan dock inte teckna dig för fler andelar än vad som motsvarar din egen årsförbrukning.

80 procent

Det kan vara klokt att stanna vid 80 procent av sin förbrukning så att det finns utrymme för effektivisering! Flyttar du kan du ta med dig dina andelar.

Ofta bra investering

Att köpa vindkraftsandelar har generellt varit en bra investering, varför många föreningar planerar att utöka sitt antal av vindkraftverk. Hos många föreningar kan du göra en intresseanmälan för att ställa dig i kö. När försäljning blir aktuellt blir du kontaktad med information och villkor för köp.