Svar på de vanligaste frågorna

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna som rör avfall, miljö och hälsa.

Avfall

Var hittar jag information om avfallssortering?

Här finner du information om källsortering och återvinning
www.lerum.se/kallsortering.
Här hittar du också information om kompostering och var återvinningsstationerna och återvinningscentralen finns. Sorteringsguiden ger dig tips om hur avfallet ska sorteras.

Jag vill bli av med min gamla soffa och TV. Kan jag få dessa hämtade?

Om soffan är hel och TV:n fungerar kan du kontakta någon av Lerums secondhandverksamheter. Vissa av verksamheterna hämtar dina saker, och andra får du själv transportera dina saker till. Är de trasiga klassas det som grovavfall, vilket Renova kan hämta vid din tomtgräns. Hämtningen har minimiavgiften 250 kronor för upp till en kubikmeter. Beställ hämtning av grovavfall via e-tjänst på länken ovan till höger. Läs mer på vår sida om extratjänster.

Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet?

Här kan du se vad du får lämna på återvinningscentralen, www.lerum.se/Hultettaremot. Här finner du aktuella öppettider www.lerum.se/Hultet.

Miljö

Vad gäller för att installera bergvärme? Krävs det särskilda tillstånd?

Fastighetsägaren ska lämna in en anmälan i god tid innan arbetet påbörjas.
Anmälningsblanketten ska lämnas till miljöenheten.
Installation av bergvärmepump är enligt miljöbalken en anmälningspliktig verksamhet.

Mer information och anmälningsblankett finns längst ned på sidan.
www.lerum.se/varmepump.

Är det tillåtet att sälja nygräddade våfflor vid en skolfest?

Ja.

Vad gäller kring rökförbud i kommunen?

Generellt rökförbud gäller i offentliga lokaler, i kollektivtrafiken och i alla kommunens fastigheter. Rökning är även förbjudet på skolgårdar.

För Lerums kommuns anställda gäller rökförbud under arbetstid.