Svar på de vanligaste frågorna

Här finner du svaren på de vanligaste frågorna som rör miljö och hälsa.

Vad gäller för att installera bergvärme? Krävs det särskilda tillstånd?
Fastighetsägaren ska lämna in en anmälan i god tid innan arbetet påbörjas.
Anmälningsblanketten ska lämnas till miljöenheten.
Installation av bergvärmepump är enligt miljöbalken en anmälningspliktig verksamhet.

Mer information och anmälningsblankett finns längst ned på sidan.
www.lerum.se/varmepump.

Var hittar jag information om avfallssortering?
Här finner du information om källsortering och återvinning
www.lerum.se/kallsortering.
Du hittar också information om kompostering och var återvinningsstationerna och återvinningscentralen finns. Sorteringsguiden ger dig tips om hur avfallet ska sorteras.

Är det tillåtet att sälja nygräddade våfflor vid en skolfest?
Ja.

Vad gäller kring rökförbud i kommunen?
Generellt rökförbud gäller i offentliga lokaler, i kollektivtrafiken och i alla kommunens fastigheter. Rökning är även förbjudet på skolgårdar.
För Lerums kommuns anställda gäller rökförbud under arbetstid.

Jag vill bli av med min gamla soffa och TV. Kan jag få dessa hämtade?
Om soffan är hel och TV:n  fungerar kan du kontakta någon av Lerums secondhandverksamheter vissa av dem hämtar och andra får du själv transportera dina saker till. Är de trasiga kan du få hjälp av RenoNorden med hämtning, det kostar 250 kronor för upp till en kubikmeter (minimiavgift). RenoNordens kundtjänst når du via e-post kundtanst.lerum@renonorden.se eller tel 031- 300 07 04.  
Läs mer på www.lerum.se/extratjanster.

Vad får jag lämna på återvinningscentralen och när är det öppet?
Här kan du se vad du får lämna på återvinningscentralen, www.lerum.se/Hultettaremot. Här finner du aktuella öppettider www.lerum.se/Hultet.