Handel och service i kommunen

En strategi för handel och service har tagits fram för kommunen. Arbetet med strategin bedrevs under åren 2006-2007.

Handelsstrategi

Arbetet skedde i samverkan med handlare och näringsidkare och innefattade bland annat intervjuer med besökare. Lerums handelsstrategi antogs år 2007.

Syfte

Målsättningen är att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de kompletterar varandra och ger service till dem som bor i respektive område. Strategin tar även upp målsättningar för samhällena Nääs/Tollered och Sjövik.

Broschyr

Handelsstrategin har bearbetats till den broschyr som du kan läsa under Ladda hem.