Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kartor, fastigheter och mätning

Du kan få hjälp med olika mättjänster som utsättning av hus, kontrollmätningar och påvisning av tomtgränser. Du kan också beställa olika typer av kartor som nybyggnadskarta, tomtkarta, adresskarta och flygbilder.

Lerums kommun gör alla nybyggnadskartor som krävs inom kommunen i samband med bygglovsansökan. Mättjänster i form av fin- och grovutsättningar av hus, avvägningar och gränsutvisningar utförs enligt taxa. Gällande prislista hittar du att läsa under rubriken ladda hem.

Beställning av nybyggnadskarta och andra mättjänster

Nybyggnadskarta och andra mättjänster beställer du genom att fylla i respektive formulär under rubriken mer information. Vid beställning av nybyggnadskarta går det också bra att använda vår e-tjänst för beställning av nybyggnadskarta.

Försäljning av kartmaterial

Vi säljer utdrag ur primärkartan i alla förekommande CAD- och GIS-format (dwg, dxf, shape, tab). Taxan bygger på debitering per hektar. Vi säljer också utskrifter på papper eller i pdf-format, då debiteras kopieringskostnad som varierar med pappersstorlek.

Behöver du en utskrift av kommunens karta, flygbilder eller fastighetskartan kontaktar du kommunens kundcenter, KomIn.
E-post: kommun@lerum.se
Telefon: 0302-52 10 00
Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum
Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Lerumskartan

Lerumskartan är en webbkarta som innehåller möjligheter att se kommunens skolor, vandringsleder, återvinningsstationer, naturvårdsplan, detaljplaner med mera. Du kan också byta bakgrundskarta och se kommunens eget flygfoto. I kartans menyrader finns funktioner för att söka efter adress eller fastighet, mäta, skissa i kartan, skriva ut med mera. Klicka på informationssymbolen högst upp till vänster i kartan för att få mer information om hur kartan fungerar.

Lerumskartan

Fastigheter och lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Detta är en förutsättning för att kunna äga, köpa och sälja mark med tillhörande byggnader. Ägaren av en fastighet kan tillåta andra att använda fastighetens mark genom att teckna olika avtal för arrenden, servitut och andra rättigheter med dem som vill använda hans mark.

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsregistret och att uppgifterna där i är aktuella. Om du behöver få information om lagfaren ägare för en fastighet, stycka av din tomt eller göra andra regleringar av din fastighet, är det till Lantmäteriet du ska vända dig.

Gäller det ett område utan detaljplan ska du vända dig till kommunens bygglovsenhet för ett förhandsbesked.