Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gränsutvisning

Här kan du beställa en gränsutvisning genom att fylla i formuläret nedan. Ibland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Även om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan gränsmarkeringarna försvinna med åren. Om en fastighetsägare är osäker på var fastighetsgränsen går kan man få gränserna markerade. Observera att dessa markeringar inte är juridiskt bindande. Tjänsten kan utföras av Lerums kommun eller beställas av behörig mätningsingenjör som du själv kontaktar.

Kommunen kan utföra gränsutvisning i de fall där det finns utredda gränser och vi har gränskoordinaterna i vår databas. Om du gör beställningen av Lerums kommun, ansvarar kommunen för utsättningen, men kan ta hjälpa av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi för att utföra tjänsten.

Avgift

Kostnad för gränsutvisning tas ut per timma enligt kommunens taxa. Gränsutvisning redovisas under rubriken timersättning i prislistan.
Tänk på att timpriset i listan är exklusive moms. För- och efterarbete inför och efter gränsutvisning på plats, är tid som också debiteras. Det går inte att säga exakt hur många timmar en gränsutvisning kan ta, utan det beror på ärendets svårighetsgrad.

Klicka här för att läsa prislista

Leverans

Inom några dagar efter att vi tagit emot din beställning kommer vi att kontakta dig på det telefonnummer du anger i beställningen. Din beställning hamnar i kö och arbetet utförs inom några veckor, beroende på hur många beställningar kommunen har vid tillfället. Du får sedan din gränsutvisning på en skiss skickad till den e-postadress du anger i beställningen. 

Särskild gränsutmärkning hos lantmäteriet

När lantmäteriet sätter ut gränsmarkeringar kallas det "särskild gränsutmärkning". Då gör de en utredning i förrättningsakter och utmärkningen får rättskraft. Läs mer om särskild gränsmarkering här.

Hantering av dina personuppgifter

När du gör en beställning via e-tjänsten på sidan innebär det att dina personuppgifter kommer att behandlas av Lerums kommun och användas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning och för att vi ska kunna fakturera dig kostnaden för beställningen.

I detta informationsblad kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679).