Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Lägeskontroll

Här kan du beställa en lägeskontroll genom att fylla i formuläret nedan. I vissa fall krävs det en lägeskontroll vid bygglov. Tjänsten kan utföras av Lerums kommun eller beställas av behörig mätningsingenjör som du själv kontaktar.

En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. 

Om du gör beställningen av Lerums kommun, ansvarar kommunen för utsättningen, men kan ta hjälpa av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi för att utföra tjänsten.

Avgift

En kostnad för lägeskontroll tas ut enligt kommunens taxa.
Tänk på att priset i listan är exklusive moms. 

Klicka här för att läsa prislista.

Leverans

Lägeskontrollen utförs inom en vecka från det att vi tagit emot din beställning. Du får sedan din lägeskontroll på en skiss skickad till den e-postadress som du anger i beställningen. 

Hantering av dina personuppgifter

När du gör en beställning via e-tjänsten innebär det att dina personuppgifter kommer att behandlas av Lerums kommun och användas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning och för att vi ska kunna fakturera dig kostnaden för beställningen.

I detta informationsblad kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679).