Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Adressättning och lägenhetsregister

Vi på GIS-enheten ansvarar för adressättning och lägenhetsregister. Det betyder att vi hjälper dig att få en adress om du byggt nytt eller av annan anledning saknar adress. Det är också till kommunen du som äger hus med två eller flera bostäder lämnar uppgifter om förändringar till lägenhetsregistret.

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta

Heltäckande och korrekt adressinformation som gäller alla bostäder, företag, verksamheter och fritidshus sparar liv, tid och pengar. Att kommunerna medverkar i adressättningsarbetet är grunden för samhällets tillgång till aktuella och tydliga adresser. 

Belägenhetsadresser

En belägenhetsadress är unik och anger var en byggnad står. Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet ska ha en adress. Belägenhetsadressen ska hjälpa besökare att hitta platsen och är viktig för att räddningstjänst, polis, post, sophämtning, taxi, hemtjänst, varutransporter med flera ska hitta rätt.

Namngivning

Ibland är det nödvändigt att först besluta om nanmngivning av gata, väg eller plats, innan adressättning kan ske, i dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid. GIS-enheten presenterar förslag till Namnberedningen och Kommunstyrelsen beslutar sedan om namngivningen.

Kommunal namngivning omfattar namn på:
- gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parkeringsplatser och parker
- kvarter
- kommundelar
- byggnader och anläggningar (till exempel skolor och idrottsplatser)

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret innehåller bland annat uppgifter om bostadsarea, antal rum och kökstyp men innehåller ingen information om vem som äger eller bor i bostaden. Lerums fastighetsägare ska lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Det innebär att du som äger ett hus med två eller flera lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen via gis@lerum.se.

Fastighetsägarna har också numrerat sina lägenheter efter svensk standard uppsatt av Lantmäteriet. Lägenhetsnumret talar om på vilket våningsplan lägenheten finns och vilken placering bostaden har på våningsplanet. Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt nummer) ska också finnas väl synligt i fastigheten. Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har.

Populärnamn

Adresser kan ha ett tillägg, ett så kallat populärnamn, till exempel ett gårdsnamn. Populärnamnet ska vara ett namn som är känt och allmänt används för att benämna adressplatsen. Du vänder dig till kommunen för att ansöka om populärnamn.

Frågor 

Mer information om adresser, lägenhetsregister, populärnamn och vägnamn finnas att läsa hos Lantmäteriet, klicka här för att komma till Lantmäteriets hemsida.

Har du frågor angående adressättning kan du kontakta GIS-enheten på Lerums kommun, e-post: gis@lerum.se