Kartor och mätning

Du kan få hjälp med olika mättjänster som utstakning av hus, kontrollmätningar och påvisning av tomtgränser. Du kan också beställa olika typer av kartor som nybyggnadskarta, tomtkarta, adresskarta och flygbilder.

Geodataenheten gör alla nybyggnadskartor som krävs inom kommunen i samband med bygglovsansökan. Uppdrag i form av fin- och grovutsättningar av hus, avvägningar och gränsutvisningar utförs enligt taxa. Gällande prislista hittar du att läsa nedan under rubriken ladda hem. Du kan beställa de olika mättjänsterna via formulär under rubriken mer information, längst ner på denna sida.

Försäljning av kartmaterial

Vi säljer utdrag ur primärkartan i alla förekommande CAD- och GIS-format (dwg, dxf, shape, tab). Taxan bygger på debitering per hektar.

Vi säljer också utskrifter på papper eller i pdf-format och då debiteras kopieringskostnad som varierar med pappersstorlek.

Utskrift av kartor

Behöver du en utskrift av kommunens karta, flygbilder eller fastighetskartan kontaktar du kommunens kundcenter, KomIn. KomIn finns på Bagges torg, Brobacken 1 i Lerum. Det går också bra att skicka e-post till kommun@lerum.se eller ringa via telefon 0302-52 10 00.

Digitala kartor

Behöver du digitala underlag från våra kartor kontaktar du vår GIS-ingenjör, Anna Wigren på e-post anna.wigren@lerum.se eller via telefon 0302-52 15 40.

Besökskartan

Lerums besökskarta med utflyktstips och gaturegister kan du ladda ner och läsa under under rubriken ladda hem.

Nybyggnadskarta och andra mättjänster

Nybyggnadskarta och andra mättjänster beställer du genom att fylla i respektive formulär nedan under rubriken mer information.