Kartor och mätning

Du kan få hjälp med olika mättjänster som utsättning av hus, kontrollmätningar och påvisning av tomtgränser. Du kan också beställa olika typer av kartor som nybyggnadskarta, tomtkarta, adresskarta och flygbilder.

Lerums kommun gör alla nybyggnadskartor som krävs inom kommunen i samband med bygglovsansökan. Mättjänster i form av fin- och grovutsättningar av hus, avvägningar och gränsutvisningar utförs enligt taxa. Gällande prislista hittar du att läsa nedan under rubriken ladda hem.

Beställning av nybyggnadskarta och andra mättjänster

Nybyggnadskarta och andra mättjänster beställer du genom att fylla i respektive formulär nedan under rubriken mer information. Vid beställning av nybyggnadskarta går det också bra att använda vår e-tjänst ”nybyggnadskarta beställning” under rubriken bygga, bo och miljö. Här hittar du våra e-tjänster.

Försäljning av kartmaterial

Vi säljer utdrag ur primärkartan i alla förekommande CAD- och GIS-format (dwg, dxf, shape, tab). Taxan bygger på debitering per hektar. Vi säljer också utskrifter på papper eller i pdf-format, då debiteras kopieringskostnad som varierar med pappersstorlek.

Behöver du en utskrift av kommunens karta, flygbilder eller fastighetskartan kontaktar du kommunens kundcenter, KomIn.
E-post: kommun@lerum.se.
Telefon: 0302-52 10 00
Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum
Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Besökskartan

Lerums besökskarta med utflyktstips och gaturegister hittar du att ladda ner och läsa under ladda hem.

Lerumskartan

Lerumskartan är en enkel karta med funktionerna som innehåller möjligheter att se kommunens skolor, vandringsleder, återvinningsstationer med mera. Du kan också byta bakgrundskarta och se kommunens eget flygfoto. Klicka här för att komma till Lerumskartan.  

Lerumskartan+

I Lerumskartan+ kan du växla mellan flera kartor med olika teman. I nuläget finns fem kartor tillgängliga med tema: buller, naturvårdsplan, informationskarta, ridvägar och gällande detaljplaner. Klicka här för att komma till Lerumskartan+.