Kartor och mätning

Du kan få hjälp med olika mättjänster som utstakning av hus, kontrollmätningar och påvisning av tomtgränser. Du kan också beställa olika typer av kartor som nybyggnadskarta, tomtkarta, adresskarta och flygbilder.

Kart- och mätavdelningen framställer alla nybyggnadskartor som krävs inom kommunen i samband med bygglovsansökningar. Uppdrag i form av fin- och grovutsättningar av hus, avvägningar och gränsutvisningar utförs enligt taxa. Gällande taxa hittar du i pdf under ladda hem nedan. Du kan beställa de olika mättjänsterna via länkarna under rubriken Mer information längst ner på sidan.

Försäljning av kartmaterial

Vi säljer utdrag ur primärkartan i praktiskt taget alla förekommande CAD- och GIS-format (dwg, dxf, shape, tab).

Taxan bygger på debitering per hektar. Vi säljer också utskrifter på papper eller i pdf-format och då debiteras kopieringskostnad som varierar med pappersstorlek. Utskrifter ur våra kartverk hanteras av medborgarkontoret KomIn på Bagges torg i Lerum.

Lerums besökskarta hittar du som pdf under Ladda hem nedan.

Utskrift av kartor

Behöver du en utskrift av kommunens karta, flygbilder eller fastighetskartan kontakta: Lerums medborgarkontor 0302-52 20 00.

Digitala kartor

Behöver du digitala underlag från våra kartor kontakta 0302-52 15 40, Anna Wigren.

Besökskartan

Lerums besökskarta med utflyktstips och gaturegister kan du ladda ner som pdf via länken Ladda hem nederst på sidan.

Nybyggnadskarta och andra mättjänster

Nybyggnadskarta och andra mättjänster beställer du genom att fylla i formulär på lerum.se. Du hittar formulären under länken Mer information nedan.