Gränsutvisning

Om en fastighetsägare är osäker på var fastighetsgränsen går kan kommunens mätningsavdelning markera gränsen. Observera att dessa markeringar inte är juridiskt bindande.

Tjänsten kan utföras av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi.

När lantmäteriet sätter ut gränsmarkeringar kallas det "särskild gränsutmärkning" och då gör de en utredning i förrättningsakter och utmärkningen får rättskraft.

Beställning av gränsutvisning

Kommunen kan utföra gränsutvisning i de fall där det finns utredda gränser och vi har gränskoordinaterna i vår databas. Gränsutvisning faktureras per timma. Tänk på att det innebär en del förarbete på kontoret innan arbetet görs på plats, tid som också debiteras.

Gör din beställning genom att fylla i formuläret nedan.

 

Gränsutvisning