Lägeskontroll

I vissa fall krävs det en lägeskontroll i bygglovet. Fyll i formuläret för att beställa en.

Tjänsten kan utföras av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi.

Lägeskontroll
Typ av byggnad