Lägeskontroll

Här kan du beställa en lägeskontroll genom att fylla i formuläret nedan. I vissa fall krävs det en lägeskontroll vid bygglov. Tjänsten kan utföras av Lerums kommun eller beställas av behörig mätningsingenjör som du själv kontaktar.

En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet.

Om du gör beställningen av Lerums kommun, ansvarar kommunen för utsättningen, men kan ta hjälpa av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi för att utföra tjänsten.

Avgift

En kostnad för lägeskontroll tas ut enligt kommunens taxa. Aktuell prislista kan du läsa om här.  Tänk på att priset i listan är exklusive moms. 

Leverans

Lägeskontrollen utförs inom en vecka från det att vi tagit emot din beställning. Du får sedan din lägeskontroll på en skiss skickad till den e-postadress som du anger i beställningen. 

Lägeskontroll
Typ av byggnad