Tack för din beställning

Vi har mottagit din beställning. Lägeskontrollen kommer att utföras inom en vecka. Om vi har frågor kring din beställning kommer vi att kontakta dig, om inte utförs arbetet på plats utan att vi i förväg meddelar dig detta.

Du får sedan din lägeskontroll på en skiss skickad till den e-postadress du angivit i beställningen. När lägeskontrollen är utförd och levererad skickas en faktura till din fakturaadress.