Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta behövs i princip alltid vid nybyggnation. Även utanför detaljplanerat område. Kartan redovisar bland annat fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, marknivåer, fastighetens adress, befintliga byggnader och terrängdetaljer.

Om du ska söka bygglov kan du behöva en nybyggnadskarta. Kolla först med bygglovsenheten om du behöver en sådan karta. Den är ett hjälpmedel som ligger till grund för situationsplanen som ska lämnas in vid ansökan om bygglov för nybyggnad.

Kartan innehåller plantekniska, fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter som behövs för den bygglovsökandes projektering och bygglovsenhetens bygglovsprövning. En färdig nybyggnadskarta är giltig i ett år och kan kompletteras till en extra avgift inom ytterligare ett år.

För att ta fram en nybyggnadskarta behövs mätning på plats, kartering och tolkning av detaljplanen. För en extrakostnad kan det tänkta husläget mätas in och läggas in på kartan inför situationsplanen. Normalt ritas nybyggnadskartan ut i skala 1:400. Den går också att få i digital form.

Att producera nybyggnadskartor är myndighetsutövning och därför har kommunen ensamrätt på den uppgiften och taxan är momsbefriad. 

Leverans och kostnad för nybyggnadskarta

Leverans av beställt material sker cirka fyra till sex veckor, beroende på arbetstryck, efter att beställningen skickats in. Under sommaren har vi något förlängda leveranstider. 

Debitering sker enligt prislista som du hittar att läsa nedanför formuläret. Frågor besvaras av mätningsingenjör Hans Wiberg 0302-52 14 47. Nybyggnadskarta beställer du genom att fylla i formuläret nedan.

Beställning av nybyggnadskarta


Typ av byggnad 
Pågående lantmäteriförrättning

Fakturamottagare

Ladda hem