Nybyggnadskarta

Här kan du beställa en nybyggnadskarta genom att fylla i formuläret nedan. En nybyggnadskarta behövs i princip alltid vid nybyggnation. Även utanför detaljplanerat område. Kartan redovisar bland annat fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, marknivåer, fastighetens adress, befintliga byggnader och terrängdetaljer.

Vid beställning av nybyggnadskarta går det också bra att använda vår e-tjänst ”nybyggnadskarta beställning” under rubriken bygga, bo och miljö. Här hittar du våra e-tjänster.

Att producera nybyggnadskartor är en myndighetsutövning och därför har kommunen ensamrätt på uppgiften och kostnaden för nybyggnadskartan tas ut utan moms. Kommunen kan ta hjälpa av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi för att utföra tjänsten.

Nybyggnadskarta vid bygglov

Om du ska söka bygglov kan du behöva en nybyggnadskarta. Kontakta först bygglovsenheten på Lerums kommun, så avgör de om du behöver beställa en nybyggnadskarta. Epost bygglovsenheten@lerum.se eller telefon: 0302-52 10 00.

Kartan är ett hjälpmedel som ligger till grund för situationsplanen som ska lämnas in vid ansökan om bygglov för nybyggnad. Den innehåller plantekniska, fastighetsrättsliga och anläggningstekniska uppgifter som behövs vid en bygglovsprövning. En färdig nybyggnadskarta är giltig i ett år och kan kompletteras mot en extra avgift inom ytterligare ett år.

Avgift

En kostnad för nybyggnadskartan tas ut enligt kommunens taxa. Aktuell prislista kan du läsa om här.  För nybyggnadskartor betalar du ingen moms. För att ta fram en nybyggnadskarta behövs mätning på plats, kartering och tolkning av detaljplanen för området. För en extrakostnad kan det tänkta husläget mätas in och läggas in på kartan inför situationsplanen.

Leverans

Du får din nybyggnadskarta cirka 4-6 veckor efter det att vi tagit emot din beställning, beroende på hur många beställningar kommunen har i kö.Under sommaren har vi något längre leveranstider. Du får din nybyggnadskarta skickad till den e-postadress du anger i beställningen. Normalt ritas nybyggnadskartan ut i skala 1:400.

Beställning av nybyggnadskarta


Typ av byggnad 
Pågående lantmäteriförrättning

Fakturamottagare