Utsättning

Här kan du beställa en utsättning genom att fylla i formuläret nedan. Vid en utsättning märker man ut var huset ska placeras på tomten enligt de mått som finns i det beviljade bygglovets situationsplan. Tjänsten kan utföras av Lerums kommun eller beställas av behörig mätningsingenjör som du själv kontaktar.

Varför utsättning?

På så sätt kan man se till att den angivna sockelhöjden stämmer och att avstånden till fastighetsgränserna blir rätt. Hushörnen sätts ut med spik och tråd på profiler som beställaren/entreprenören sätter upp, minst en meter utanför de tänkta hushörnen. Utsättning kan behövas i samband med nybyggnation. Inför startbeskedet ska det i så fall redovisas vem som utför utsättningen.

Om du gör beställningen av Lerums kommun, ansvarar kommunen för utsättningen, men kan ta hjälpa av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi för att utföra tjänsten.

Avgift

En kostnad för utsättning tas ut enligt kommunens taxa. Aktuell prislista kan du läsa om här. Tänk på att priset som visas i listan är exklusive moms.

Leverans

Utsättningen utförs inom 1-2 veckor efter det att vi tagit emot din beställning. Du får sedan din utsättning på en skiss skickad till den e-postadress du anger i beställningen. 

Utsättning
Typ av byggnad