Utsättning

Vid en utsättning märker man ut var huset ska placeras på tomten enligt de mått som finns i det beviljade bygglovets situationsplan. Tjänsten kan utföras av Lerums kommun eller av behörig mätningsingenjör.

Tjänsten kan utföras av behörig mätningsingenjör utanför kommunens regi.

Varför utsättning?

På så sätt kan man se till att den angivna sockelhöjden stämmer och att avstånden till fastighetsgränserna blir rätt.

Hushörnen sätts ut med spik och tråd på profiler som beställaren/byggherren sätter upp, minst en meter utanför de tänkta hushörnen.
Utsättning kan behövas i samband med nybyggnation. Inför startbeskedet ska det i så fall redovisas vem som utför utsättningen.

Fyll i formuläret nedan om du vill beställa utsättning.

Utsättning
Typ av byggnad