Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förorenad mark

Förorenade områden kan innebära risker både för människors hälsa och miljön. Riskerna beror på vilka föroreningar det handlar om, och ifall de kan spridas eller inte.

Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Förorenade områden innefattar inte bara gamla dumpningsplatser utan även vattendrag, byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening på din fastighet eller på en fastighet som du använder är du skyldig att genast meddela miljöenheten.

Anmäl innan du börjar arbeta i ett förorenat område

Du får inte utföra åtgärder eller sanera i ett förorenat område utan att först anmäla det till miljöenheten. Din anmälan ska skickas in i god tid, minst 6 veckor innan åtgärden startar. Blanketten hittar du nedan.

Vem är ansvarig för de förorenade områdena

I miljöbalken finns regler gällande ansvar för efterbehandling av förorenade områden.
Den som har eller har haft en verksamhet eller gjort en åtgärd som har bidragit till en förorening är också den som i första hand är ansvarig för efterbehandling. Ansvaret gäller bara för åtgärder som har gjorts eller verksamheter som funnits efter den 30 juni 1969.

Om det inte går att hitta en ansvarig verksamhetsutövare kan du som har köpt fastigheten och som känt till föroreningen eller som borde ha upptäckt den vid köpet bli ansvarig för efterbehandlingen. Detta gäller enbart om fastigheten förvärvats efter 31 december 1998.

Om flera verksamhetsutövare är ansvariga för föroreningen ska de dela på kostnaden för efterbehandlingen. Ansvaret för efterbehandlingen innebär att den ansvarige i rimlig omfattning ska utföra eller bekosta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenheten uppstår.
Nedan hittar du en broschyr som i korthet informerar om vad som gäller för dig som är markägare.

Lokalt miljöarbete

Lerums kommun har på ett strukturerat sätt arbetat med förorenade områden sedan miljöbalken trädde i kraft.
Miljöenheten har register på fastigheter/platser som misstänks kunna vara eller är förorenade. Hör gärna av dig om du har frågor om detta.