Förorenad mark

Förorenade områden kan innebära risker både för människors hälsa och miljön. Riskerna beror på vilka föroreningar det handlar om och om de kan spridas eller inte.

Behovet av att riskbedöma förorenade områden och sanera på platser med risker, kom i fokus när miljöbalken trädde i kraft 1999.
Lerums kommun har på ett strukturerat sätt arbetat med förorenade områden sedan miljöbalken trädde i kraft.

Lokala miljömål

Hösten 2004 beslutade kommunstyrelsen om lokala miljömål för arbetet. Arbetet utgår från de nationella miljömålen där ett av målen är miljömål 4 - Giftfri miljö och delmålen 4.6 och 4.7 om "Efterbehandling av förorenade områden".