Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Giftfri miljö i trädgården

Vår innebär att trädgårdssäsongen börjat. Det finns olika metoder och produkter för att hantera en del av de problem som kan dyka upp i trädgården, som till exempel ovälkommet besök av den spanska skogssnigeln eller angrepp av insekter och ogräs.

Användningen och spridningen av kemikalier ökar. Kemikalier som sprids på en viss plats stannar sällan där. Många kemikalier kan transporteras i mark och vatten och hamna på platser där kemikalierna är oönskade. Till exempel i närliggande vattendrag. Vissa kemikalier ställer till med större problem än andra.

Giftfri miljö

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är Giftfri miljö. Målet går ut på att det år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. För att vi ska nå miljömålet krävs gemensamma insatser. 
Nedan finns tips från Kemikalieinspektionen om hur du kan minimera användningen av farliga kemikalier när du behöver skydda trädgården från oönskade angrepp av till exempel sniglar och ogräs. Tipsen är tänkta att underlätta skötsel av trädgården och samtidigt bidra till en bättre miljö.

Trädgården

Endast ett fåtal växtskyddsmedel är godkända för privat bruk i svenska trädgårdar. Mest används medel mot mossa och ogräs. Kemisk bekämpning av mossa behöver ofta upprepas och det går i allmänhet åt stora mängder av dessa medel. För den som vill odla ekologiskt finns flera biologiska växtskyddsmedel som fungerar i trädgårdar och växthus.

Det finns alternativ till växtskyddsmedel för att skydda trädgården mot svamp och insektsangrepp:

 • välj motståndskraftiga plantor
 • förkultivera växter
 • använd odlingsvävar
 • använd klisterfällor
 • duscha plantor med vatten för att få bort till exempel bladlöss
 • använd ogräshacka mot ogräs
 • dränera trädgården
 • gödsla
 • beskär träd och buskar

Så skyddar du din trädgård mot sniglar

Sniglar i trädgården har sedan flera år tillbaka varit ett stort problem för många fritidsodlare.
Problemet gäller särskilt den spanska skogssnigeln, den så kallade mördarsnigeln.
Mördarsniglar kan orsaka stora skador på växtligheten i trädgården. Det finns idag flera sätt att bekämpa sniglarna. Det finns kemiska och biologiska bekämpningsmedel
och alternativa metoder.

Kemisk bekämpning

Det finns godkända kemiska växtskyddsmedel som fritidsodlare kan använda sig av vid bekämpning av sniglar. Medlen innehåller järnfosfat. När sniglarna äter medlet förstörs tarmarna och sniglarna dör av svält inom några dagar. Vid kemisk bekämpning slås även andra sniglar och snäckor ut.

Biologisk bekämpning

Biologiska växtskyddsmedel verkar genom att en levande organism angriper sniglarna, istället för ett kemiskt ämne. Det finns idag ett godkänt biologiskt växtskyddsmedel mot sniglar. Det verkar genom att en nematod borrar sig in i snigeln och infekterar den med en bakterie som efter några dagar tar död på snigeln. Medlet är mest effektivt på unga sniglar.

Alternativa metoder

Det är mest effektivt att börja bekämpningen på våren.

 • Klipp sönder sniglarna eller använd en spade att klyva dem med. På morgonen eller kvällen finns
  flest sniglar framme. Kom ihåg att samla ihop sniglarna efteråt. Döda sniglar slängs i en påse i soptunnan eller grävs ner.
 • Fällor med öl fungerar så att sniglarna lockas av doften och sedan drunknar i vätskan.
 • Elstängsel eller andra former av staket håller sniglarna borta från trädgården.
 • Strö kalk runt de växter som du är särskilt rädd om så undviker du angrepp.

Hälso och miljörisker

Kemikalieinspektionen utvärderar och godkänner alla växtskyddsmedel innan de får säljas och
användas. Det görs för att hälso och miljörisker ska undvikas.
I samband med godkännandet kopplas användningsvillkor till medlet. Det ska säkerställa att växtskyddsmedlet används på rätt sätt. Växtskyddsmedel delas in i tre olika behörighetsklasser.
Medel i klass 1L och 2L får endast användas i yrkesmässig odling medan klass 3 får användas av alla.

Register över godkända växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen för ett register över alla godkända växtskyddsmedel. I bekämpningsmedelsregistret hittar du information om vilka växtskyddsmedel som får användas, hur länge de får användas och hur de ska användas. Här hittar du Bekämpningsmedelsregistret.

Den spanska skogssnigeln

 • Den spanska skogssnigeln överlever den svenska vintern genom att gräva ner sig i marken. I april kommer de upp och fortplantar sig.
 • Fortplantningen sker snabbt och effektivt. Vanligen parar sig sniglarna med varandra men de är tvåkönade och kan fortplanta sig själva.
 • Snigeln har en stor äggproduktion. Äggen är pärlemorskimrande och ca 3,5 mm i diameter. De går lätt att trycka sönder om man hittar dem då de ofta läggs i klungor.
 • En fullvuxen snigel är 8 till 15 cm lång och enfärgad. Nyanserna varierar mellan beige, orange, röd och mörkbrun.
 • Födan består av växter och kadaver, de utövar kannibalism.
 • Sniglarna är beroende av fukt och är mest aktiva på natten. Vid torra perioder gräver sniglarna ner sig i marken för att överleva. Längre torrperioder minskar populationen av sniglarna.
 • Sniglarna sprids genom att ägg och sniglar följer med transporter av jord, plantor och trädgårdsavfall.