Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bygg giftfritt i trädgården

Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta giftiga metaller som arsenik, krom och koppar. Välj mindre farliga alternativ i så stor utsträckning som möjligt när du ska bygga nytt i din trädgård så skyddar du både dig själv och miljön.

Många gånger går det bra att använda obehandlat virke som sedan målas eller oljas in. Det kan till exempel vara paneler till plank och trädgårdsskjul eller konstruktioner med lägre krav på hållbarhet, till exempel sandlåda eller drivbänk. I många fall kan man välja en annan konstruktion eller träslag med naturlig motståndskraft, till exempel lärkträ och ek. Värmebehandling av trä är en metod som ibland används för att öka hållbarheten.

Använd inte virke med kreosot

Använd inte gamla kreosotimpregnerade järnvägssyllar och ledningsstolpar. Kreosot kan vara cancerframkallande. Ämnet är också hudirriterande och kan tillsammans med solljus framkalla allergiska reaktioner. Trä som behandlats med kreosot får inte användas på lekplatser, i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för att det ofta kommer i kontakt med huden. Det får heller inte användas till behållare för odling.

Farligt avfall

Virke som är impregnerat med arsenik, krom, koppar eller kreosot är farligt avfall och ska tas omhand på särskilt sätt. Information om farligt avfall i bygg och rivningsavfall.

Mer information