Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Klimat och miljö

Ett led i arbetet att bli Sveriges ledande miljökommun har kommunen tagit fram en klimatstrategi och en klimatanpassningsplan.

Filmen ovan är producerad av SMHI.

Klimatstrategi

Målet med klimatstrategin är att Lerums kommun till år 2050 ska bidra till att den globala uppvärmningen begränsas till två grader Celsius. Under ladda hem kan du läsa Lerums kommuns klimatstrategi.

Lerums kommuns klimatstrategi

 • Motivera och inspirera invånare genom det livslånga lärandet till en klimatsmart livsstil.
 • Ge barn och unga Sveriges bästa förutsättningar att leva klimatsmart och miljövänligt.
 • Minska klimatpåverkan från kommunens egna verksamheter.
 • Minska fossila koldioxidutsläpp år 2020 till maximalt 1,5 ton per invånare och år.
 • Anpassa samhället till och förbereda invånare på den klimatförändring som sker.

Några satsningar

 • Vinnande miljöarbete genom miljödiplomering. Vi erbjuder löpande företag i kommunen en ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom att minska företagets miljöpåverkan.

 • Energieffektiva hus. I Lerum byggs energieffektiva hus på olika sätt. Läs om energieffektiva hus.

 • Energiplan 2013. Energiplan 2013 är en viktig del i arbetet med kommunens vision att bli Sveriges ledande miljökommun. Målet är att vi i kommunen år 2020 ska leva så att vi inte bidrar till fortsatt ökning av växthusgaserna. Vi ska ha så låg energiförbrukning som möjligt och energin ska komma från rätt energikällor. Läs mer om energiplanen.

 • Upphandlingspolicy med starkt fokus på miljö och etik. Kommunen har en upphandlingspolicy som ställer höga krav på både miljö och etik.

 • Hållbart resande. Kommunen arbetar aktivt med att minska transporternas negativa påverkan, såväl inom kommunens egna verksamheter som bland allmänheten. Bland annat har kommunen antagit en resepolicy för tjänstemännens och politikernas tjänsteresor. Syftet med policyn är att minska klimatpåverkan, bland annat genom att resa med tåg och buss i så stor utsträckning som möjligt. Läs mer om kommunens arbete med hållbart resande.

 • Miljöpris. Sedan 1988 delar kommunen årligen ut ett miljöpris för ideella miljöinitiativ. 2008 delades för första gången även en utmärkelse ut för årets miljöföretag. Allmänheten får nominera sina miljöhjältar.

Klimatanpassningsplan

Klimatet i världen förändras. Klimatförändringen kommer för kommunens del främst att innebära förändringar i nederbörd och temperatur.

Klimatanpassningsplanen för kommunen syftar till att ge en balanserad syn på vilka åtgärder eller ytterligare kunskapsunderlag som kan krävas för att få ett säkert och robust samhälle både för det som redan finns i form av bebyggelse och infrastruktur och det som ligger i framtiden. Klimatanpassningsplanen pekar på de klimatförändringar som kan förutses, konsekvenserna av dessa förändringar och hur de kan hanteras. Under ladda hem kan du läsa Lerums kommuns klimatanpassningsplan.