Klimat och miljö

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun! Målet ska nås till år 2025, eller tidigare.

Visionen innebär bland annat att kommunen ska bedriva ett aktivt miljöarbete som bidrar till en ekologisk och hållbar utveckling i hela samhället.
Klicka här för att läsa mer om kommunens miljöarbete och Vision 2025.

Foto: Shutterstock.