Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Fördjupade översiktplaner, godkända program och områdesplaner

I listan nedan hittar du kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, godkända program och områdesplaner

Fördjupad översiktsplan (FÖP)

En fördjupad översiktplan är en mer detaljerad del av översiktsplanen, som innehåller tydliga ställningstaganden och är mer vägledande för vidare plan- och byggprocess. Fördjupningar och tematiska tillägg är också ett verktyg där aktuella planeringsfrågor arbetas in och håller översiktsplanen uppdaterad.

Program

Ett program tas fram för att förklara överipande mål och förutsättningar för ett område innan kommunen gör en detaljplan. Det är kommunen som avgör om ett program behövs.

 • Program för Aspedalen och Aspevallen
 • Program för Floda Centrum
 • Program för Gråbo Centrum
 • Program för Kulladal
 • Program för Lerums Centrum
 • Program för Olstorpsområdet
 • Program för Stenkullens centrala delar
 • Program för Stora Bråta
 • Program för Öxeryd

Områdesplan

Områdesplan är ett begrepp som inte längre används. Idag görs istället fördjupade översiktsplaner. Områdesplaner gjordes bland annat för att bestämma riktlinjer för ett områdes markanvändning. En antagen områdesplan fastställdes sedan av Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen inte fastställde områdesplanen fungerar den ungefär som ett program. I Lerums kommun har Länsstyrelsen inte fastställt någon områdesplan, vilket innebär att områdesplaner listade här nedan fungerar ungefär som program.

 • Områdesplan för Gråbo
 • Områdesplan för Hedefors-Kastenhof
 • Områdesplan för Stenkullen samhälle och norra industriområde