Tematiskt tillägg - Vindbruk

Vindbruksplanen är ett så kallat tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Kommunfullmäktige antog i oktober 2011 en Vindbruksplan för Lerums kommun. Syftet med planen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Lerums kommun. Vindbruksplanen finns att ladda ner (i fullständig och i kort version) längst ner under Ladda hem.