Tematiskt tillägg för Vindbruk

Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Kommunfullmäktige antog i oktober 2011 en Vindbruksplan för Lerums kommun. Syftet med planen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Lerums kommun. Vindbruksplanen finns att läsa under Ladda hem.