Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Översiktsplan 2021

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2050. Under perioden 3 juni till 12 september kan du vara med och tycka till om förslaget.

Så kan du ta del av förslaget

Översiktsplanen talar om hur kommunen ska utvecklas till år 2050. Det är nu vi arbetar med framtiden och du kan vara med och påverka. Du kan läsa förslaget till ny översiktsplan digitalt via länken nedan under Mer information, Översiktsplan Lerums kommun. Förslaget finns också att läsa i pappersform i kundcenter KomIn. 

Digital översiktsplan Lerums kommun.

Så kan du lämna din synpunkt

Du kan tycka till om förslaget till ny översiktsplan från den 3 juni till den 12 september. Ta chansen, det är nu du kan påverka hur du vill att framtiden i Lerums kommun ska se ut.

Du kan lämna dina synpunkter digitalt via det formulär som finns under fliken, Vad tycker du, i Översiktsplan Lerums kommun, som du hittar via länken nedan under Mer information.

Du kan också lämna dina synpunkter med brev eller e-post.

  • E-post: oversiktsplan@lerum.se
  • Brev:
    Lerums kommun
    Strategisk planering
    Sektor Samhällsbyggnad
    443 30 Lerum

Synpunkterna används i det fortsatta arbetet

De synpunkter som kommit in sammanställer vi i en så kallad samrådsredogörelse. Den hittar du här på lerum.se när den är klar. Dina synpunkter kan påverka utformningen av planen, så ta chansen att tycka till nu. 

Läsanvisning för den digitala översiktsplanen

Den digitala plattformen är utvecklad för att fungera i webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge (inte Edge Legacy), Mozilla Firefox och Safari. Rekommendationen är att använda webbläsaren Google Chrome för bästa läsupplevelse. Den digitala översiktsplanen fungerar bäst på dator och surfplatta. Funktionaliteten är begränsad på en mobiltelefon.