Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Översiktsplan 2021

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2050. Under perioden 3 juni till 12 september var det samråd då synpunkter kunde lämnas på förslaget. Nu startar arbetet med att sammanställa synpunkterna i en samrådsredogörelse.

Så kan du ta del av förslaget

Översiktsplanen talar om hur kommunen ska utvecklas till år 2050. Du kan läsa förslaget till ny översiktsplan digitalt via länken nedan under Mer information, Översiktsplan Lerums kommun. Förslaget finns också att läsa i pappersform i kundcenter KomIn. 

Digital översiktsplan Lerums kommun.

Samråd mellan den 3 juni och 12 september 2021

Mellan den 3 juni och 12 september var förslag till ny översiktsplan för Lerums kommun ute på samråd. Det har kommit in en hel del synpunkter. Synpunkterna ska nu sammanställas i en samrådsredogörelse.

Synpunkterna används i det fortsatta arbetet

De synpunkter som kommit in sammanställer vi i en så kallad samrådsredogörelse. Den hittar du här på lerum.se när den är klar. 

Läsanvisning för den digitala översiktsplanen

Den digitala plattformen är utvecklad för att fungera i webbläsarna Google Chrome, Microsoft Edge (inte Edge Legacy), Mozilla Firefox och Safari. Rekommendationen är att använda webbläsaren Google Chrome för bästa läsupplevelse. Den digitala översiktsplanen fungerar bäst på dator och surfplatta. Funktionaliteten är begränsad på en mobiltelefon.