Pågående detaljplaner och program

Pågående detaljplaner och program i Lerums kommun:

Du hittar också alla pågående program- och detaljplanearbeten i Lerums kommun under respektive ort i menyn till vänster.

Lerum

Floda

Stenkullen 

Sjövik

Tollered

Gråbo

Just nu pågår inga program- eller detaljplanearbeten i Gråbo. Kommunen har påbörjat markarbeten och till våren är det byggstart för de nya bostäderna i Gråbo centrum. De första bostäderna planeras att stå klara till sommaren år 2017. Läs mer om utvecklingen av Gråbo centrum här.