Centrumutveckling i tre tätorter

Lerums kommun arbetar med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för att möta framtida behov på ett hållbart sätt.

I Floda finns en utvecklingsplan som bland annat innehåller ett tillskott av bostäder och verksamhetslokaler i de centrala delarna. I Lerum behöver det förtätas och ett nytt resecentrum ska byggas. Gråbo siktar på att bli Sverige första hållbara tätort i linje med kommunens vision 2025 - att bli Sveriges ledande miljökommun. I alla tre delar handlar det om att arbeta med grön-blå gestaltning. Det innebär att få in grönska och att ta vara på de vatten som finns i tätorterna på ett tilltalande sätt. 

Klicka här för att läsa mer om planerna för Floda centrum.

Klicka här för att läsa mer om planerna för Gråbo centrum.

Klicka här för att läsa mer om planerna för Lerum centrum.