Detaljplan för vatten- och avlopp samt bostäder i Kulladal

Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni år 2004 om samråd för detaljplan för fastigheten Floda 3:28 m fl, Kulladal

Förslaget

Avsikten med uppdraget är att ge underlag för upprustning av delar av vatten- och avloppssystemet. Vidare ska planen värna om områdets kvaliteter vid bygglov samt ge möjlighet att komplettera området med ytterligare bostäder. De detaljplaner som gäller för delar av området är delvis inaktuella och inte möjliga att tillämpa. Som en temporär åtgärd i avvaktan på ny detaljplan har vid tidigare tillfälle delar av detaljplanerna upphävts. Planområdet rör Floda portar och området söder om berghultsskolan.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen beslutade att dela planområdet och att en detaljplan för en ny förskola vid berghultsskolan skulle upprättas först. Kommunstyrelsen beslutade att anta den detaljplanen den 7 november år 2012. Efter överklagan vann detaljplanen laga kraft den 6 mars år 2013.

Sektor samhällsbyggnad gjorde sedan en detaljplan för utökning av berghultsskolans grundskolan. Detaljplanen för Berghultsskolan antogs av kommunstyrelsen den 24 september och vann laga kraft den 22 oktober år 2014.

Upplysningar

Upplysningar om planarbetet för Kulladal lämnas av verksamhetschef Ann-Christin Wellander, e-post ann-christin.wellander@lerum.se, telefon 0302-52 11 38.