Floda centrum

Arkitekttävlingen som hölls 2013 var första steget i den omvandling av Floda centrum som kommer att ske. Marken i centrala Floda regleras av ett antal detaljplaner. Samtliga måste ändras i åtminstone någon del för att förslagen ska kunna genomföras.

Om du klickar på länkarna kan du se "masterplanen" för Floda centrum och läsa tillhörande utvecklingsplan.

Här kan du se den preliminära etappindelningen av centrumutvecklingen. Detaljplaner för Herrgårdsbacken och Ruriks Holms väg är först ut för att ge ett behövligt tillskott av bostäder och därmed underlag för service och handel.

Just nu pågår:

Detaljplanen för Herrgårdsbacken har vunnit laga kraft. Skeppsviken fastighets AB planerar inflyttning i de nya bostäderna under vintern 2018. Du kan läsa mer om projektet för Herrgårdsbacken här.

Övriga etapper innehåller Centrum, Lilla ön, Centrumbacken, Garveriet och stationsområdet. Framtagandet av nya detaljplaner för övriga etapper kommer att påbörjas under 2018, med fokus på Centrumbacken, Floda torg och Blå torget. Varje etapp beräknas ta två till tre år att detaljplanera.

Samtidigt är delprojekten "Spindelskogen", en aktivitetspark vid sjöpromenaden nedanför Herrgårdsbacken och Blå torget, en mötesplats vid Säveån invidga och klara att leka och umgås i.  

Även i fortsättningen kommer det att finnas möjlighet till dialog och att lämna synpunkter i olika sammanhang. Arbetet med att utveckla Floda centrum kommer att presenteras fortlöpande bland annat här på kommunens webbplats. Den process som pågår i Floda med metoden Cultural planning kommer också att fortsätta.

Kommunen hoppas på fortsatt starkt engagemang från invånare, företagare och organisationer i Floda.