Floda centrum

Så går arbetet vidare med Floda centrum

Arkitekttävlingen som hölls år 2013 var första steget i den omvandling av centrum som kommer att ske. Marken i centrala Floda regleras av ett antal detaljplaner. Samtliga måste ändras i åtminstone någon del för att förslagen ska kunna genomföras.

Om du klickar på länkarna kan du se "masterplanen" för Floda centrum och läsa tillhörande utvecklingsplan.

Den preliminära etappindelningen av centrumutvecklingen är nu klar. Detaljplanerna för Herrgårdsbacken och Missionskyrkans fastighet är först ut för att ge ett behövligt tillskott av bostäder och därmed underlag för service och handel.
Samtidigt är nu delprojektet, "Spindelskogen" en aktivitetspark vid sjöpromenaden nedanför Herrgårdsbacken och Säteriet invigd och klar att leka och klättra i.  

Klicka på länkarna för att läsa mer information om detaljplanearbetet för Herrgårdsbacken och Bostäder vid Rurik Holms väg.

Övriga etapper innehåller Centrum med Blå Torget samt Lilla ön, Centrumbacken, Garveriet och stationsområdet. Framtagandet av nya detaljplaner för övriga etapper kommer att påbörjas under år 2016, med fokus på Centrumbacken, Floda torg och Blå Torget.

Varje etapp beräknas ta två till tre år att detaljplanera.

Även i fortsättningen kommer det att finnas möjlighet till dialog och att lämna synpunkter i olika sammanhang. Arbetet med att utveckla Floda centrum kommer att presenteras fortlöpande bland annat här på kommunens webbplats. Den process som pågår i Floda med metoden Cultural planning kommer också att fortsätta.

Kommunen hoppas på fortsatt starkt engagemang från invånare, företagare och organisationer i Floda.